Toplumsal Bilimlerde Mukayeseli Tarihî Tahlil

Yunus

New member
Karşılaştırmalı tarihî tahlil toplumsal bilimlerde uzun ve seçkin bir tarihe sahiptir. Bugün çağdaş toplumsal bilimin kurucuları olarak kabul edilen Adam Smith’ten Alexis de Tocqueville’e ve Karl Marx’a kadar bütün isimler temel araştırma biçimi olarak bu yolu izlediler.

Karşılaştırmalı tarihî tahlilin süreç ortasındaki kazanımlarını kıymetlendiren, devam edegelen problemleri tartışan ve gelecek için gündemleri keşfeden bu derleme, temelde üç ana konu üzerinde duruyor: 1960-70’lerden daha sonra alandaki bilgi birikimi; süreci ve tarihi formları incelemek için kullanılan analitik araçlar; çıkarımlar yapmak ve teoriler oluşturmak için mevcut metodolojiler. Giriş ve Sonuç yazıları, alanı toplumsal bilimlerdeki alternatif yaklaşımlarla karşılaştırarak bir bütün halinde konumlandırıyor.

Sosyal Bilimlerde Mukayeseli Tarihi Tahlil, bu alandaki araştırmacılar için değer biçilmez bir kaynak ve öteki biroldukça toplumsal bilimci için, bilhassa geçmişte mukayeseli tarihî tahlile dair kuşkucu tasalar lisana getirenler için bir meydan okuma.
 
Üst