Şefik Can Anılar – Hayat Parıltı Artıran

Yunus

New member
Değerli kişiselyetini bu hayâl âleminde hep gölge bir varlık olarak tanımlayan Şefik Can; miladi takvime nazaran doksan altı, hicri takvime göre doksan dokuz yaşına kadar aşk ile güzel ve bereketli bir ömür sürdü. II. Meşrutiyet’in ilanıyla gözlerini dünyaya açmış olan Şefik Can, âlim bir babanın rahle-i tedrisinde birinci eğitimini aldı. Yokluk, fakirlik ve zaruret çağında ortaokuldan itibaren Askeri mektebe girdi ve Cumhuriyet’in ilanını müteakip yıllarde Kuleli Askerî Lisesi’nde ve Harp Okulları’nda eğitimini tamamlayarak subaylık mesleğine başladı. İstanbul, Vize, Kırıkkale, Erzincan ve Konya üzere türlü kentlerde yüzlerce subay yetiştirdi.

Şefik Can Anılar başlığıyla okurlarına takdim edilen bu eser, I. Dünya Savaşı, İstiklal Harbi, Cumhuriyet’in kuruluşu, II. Dünya Savaşı ve epey partili hayata geçiş üzere farklı periyotlara dair tam manasıyla toplumsal, siyasî, askerî, iktisâdî ve kültürel tarih membaıdır. Eğitim, edebiyat, kültür ve sanat açısından İstanbul sahhaflarına, kitapçılarına, ilmi cemiyetlerine; özetlemek gerekirsesı son bir asırlık kültür tarihimize ışık tutmakta. bir epey enteresan ve orjinal olaylara şahitlik eden Şefik Can’ın bu hatıratı, hem de, Mevlevî, Melâmî, Nakşî, Bektaşî, Cerrâhî ve Uşşakî etraflarını yakından yansıtması tarafıyla son periyodun tasavvufî yaşantısını epeyce renkli bir biçimde tasvir etmekte.

Kuleli Askeri Lisesi’nde senelerca Edebiyat öğretmenliği nazaranvini sürdüren Şefik Can bu bereketli ömrüne sığan epey sayıda meşhur şahısla bir ortaya geldi ve onlarla birçok özel anılar yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Tâhirü’l-Mevlevî, Mehmed Âkif, Hattat Hamid Aytaç, Mahmud Sadettin Bilginer, Muzaffer Ozak, Midhat Baharî, Muhsin Ertuğrul, Seniha Bedri Göknil, Abdülbaki Gölpınarlı, Faruk Gürler Paşa, Nâzım Hikmet, Ferit Kam, Mahmud Sâmi Ramazanoğlu, Ahmet Remzi Dede, Yaman Dede, Ladikli Ahmet Ağa, Suudü’l-Mevlevî, Peyami Safa, Annemarie Schimmel, Hüseyin Siret, Ali Nihat Tarlan, Neyzen Tevfik, İstek Tevfik, Selman Tüzün, Feridun Nafiz Uzluk, Süheyl Ünver, Elmalılı Hamdi Yazır, Halide Edip Adıvar, Şükûfe Nihal, Münevver Ayaşlı, İsmail Hâmi Danişmend, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Abdülaziz Mecdi Tolun, Muhammed Raşit Erol, Hüseyin Hilmi Işık, Enver Ören, Cinuçen Tanrıkorur… üzere değerli bireylere dair bugüne kadar epeyce az bilinen olayların anlatıldığı bu güzide hatırat; bir ırmak söyleşi kıvamında H. Işık Artıran’ın Şefik Can merhumla 2000’li yılların başında yaptığı söyleşiler ile beden buldu. Sufi Kitap bu değer biçilmez hazineyi Türk okuruna takdim etmenin kıvancını yaşıyor.

KAYNAK: HABER7
 
Üst