Japonya’da neden maske takma alışkanlığı yaygındır?

Leyla

Global Mod
Global Mod
COVID-19 öncesinde Japonya’da insanların kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takma alışkanlığı aslına bakarsan mevcut idi. Japonlar maske uygulamasını bilhassa nezle-grip salgınlarının sık görüldüğü sonbahar-kış ve alerjik yakınmaların arttığı ilkbahar devirlerinde yaygın olarak uygulamakta idiler.

Bu beşerler maskeyi dört niçinden ötürü takmaktadırlar;

  1. Birbirlerine duydukları hürmetten dolayı hasta olduklarında diğerlerine hastalığı yaymamak için,
  2. Hasta insanların mikrop yaymalarından kendilerini korumak için,
  3. Polen salınımlarının yaygınlaştığı ilkbahar devirlerinde alerjik yakınmalardan kaçınmak için,
  4. Soğuk ve rüzgarlı kış günlerinde solunan havayı ılıtmak için.
Bu sayılan niçinlerle maske takmayı olağan kabul eden Japonlar COVID-19 salgını esnasında buna kolay kolay ahenk sağladılar ve enfeksiyonun eradikasyonunda öbür ülkelere nazaran daha başarılı oldular.
 
Üst