Hizmetle Geçen Bir Ömür, Babam Veyis Ersöz

Yunus

New member
Beşerler vardır; koca bir ömrü beyhude uğraşlar, yararsız uğraşlar, mâlâyâni işler ortasında geçirir masraflar. Birtakım beşerler da vardır; ömürlerini büsbütün ilim, hikmet ve irfanla, insanlığa hizmet etme isteği ve uğraşı ile yeni kuşaklarımıza örnek olabilecek hoşluklar ortasında, geleceğe büyük eserler bırakabilme azmi ve faaliyeti ile geçirirler.

Vaktimiz insanlarının büyük çoğunluğunu maalesef birinci kümede yani ömürlerini kimseye yarar temin etmeyecek boş lakırdılar, dünya ve âhiret için hayır sağlamayacak beyhude eforlar ve gününü gün eden, geleceği düşünmeden gaflet ortasında yaşayıp giden beşerler topluluğu olarak görüyoruz.

Günümüz insanı ortasında sayıları az da olsa o denli beşerler da var ki bırakın günlerini, saatlerini bile boşa geçirmekten imtina ederek gerilerinde kendilerinin hayırla yâd edileceği eserler bırakabilmek, insanlığa hizmet yolunda hoş adımlar atabilmek ve sahip oldukları bilgi birikimlerini diğerlerine aktarabilmek için var güçleriyle çalışır, gayretler, uğraş ederler.


Çok değerli babacığım merhum Veyis Ersöz, ikinci kümede bulunan ender kişilikler içinde sayabileceğimiz, Konya’mızın yetiştirdiği örnek bir insandır. Tüm Konya insanı tarafınca bilindiği üzere tam 70 yıl boyunca hiç orta vermeden gerek lokal gerek ulusal gazetelerde ve çeşitli mecmualarda, yazılarıyla topluma ışık saçmaya çalışan pahalı babacığım Veyis Ersöz, 31 yıl yaptığı öğretmenlik bakılırsavinden daha sonra 1976 yılında resmen emekli olsa da, fiilen bir daha eğitim faaliyetlerinde çalışmaya devam etti.

Resmi olarak emekli olduktan daha sonra; İrşad ve Dayanışma derneği idare heyeti üyeliği, Şems Kur’an kursu yaptırma ve yaşatma derneği başkanlığı, Fatih Vakfı kurucu üyeliği, Ravza Eğitim Vakfı kurucu üyeliği ve idare konseyi başkanlığı, Ulusal Gençlik Vakfı idare şurası üyeliği ve yüksek tahsil erkek öğrenci yurdu müdürlüğü, Ribat mecmuası yazı işleri müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube müdürlüğü nazaranvlerinde bulunarak, iyi faaliyetler icra eden vakıf ve derneklerde fiilen çalışmak suretiyle 30 yıl daha hizmet etmiştir.


Bu faaliyetlerinden farklı olarak yayınladığı kitapları ile de etrafını aydınlatma bakılırsavine devam eden numune insan pahalı babacığım Veyis Ersöz, neşrettiği 20 kitabını büsbütün kendi parası ile bastırmış ve büyük çoğunluğunu fiyatsız olarak dağıtmıştır. Babamın 20 kitabı yanında neşredilen 20 bin makalesi bulunmaktadır. Lisana kolay evet 20 bin makale… Bu makaleler herbiçimde 100 kitaptan daha fazla bir hacme tekabül eder.

Çalışmalarında, yazılarında ve kitaplarında İslâm ahlâkı ile bezenmiş İmanlı bir gençlik yetişmesine yük veren, 92 yıllık ömrünü hiç boşa geçirmeden hizmete adayan, odunsuz bir İslâmi yaşantı içerisinde bulunan ve yapmış olduğu bütün nazaranvlerin tam manasıyla hakkını veren babacığım, Allah’ın kendisine emânet olarak verdiği 5 evlâdını da, helâl – haram hudutları içerisinde, Allah korkusu ve hesap verme duygusu ile bezenmiş, kendisi üzere insanlığa hizmet etme azmi ve şevki ile dolu olarak yetiştirme uğraşında olmuştur.


Kendi çocukları yanında torunları ve torun çocukları ile de yakından ilgilenen, onların bütün yaşantılarının İslâmi çizgide olması için elinden gelen uğraşı gösteren, muhtaçlığı olanların yardımına koşan numune insan merhum babacığım Veyis Ersöz bununla birlikte vefa abidesi olma, verdiği bir kelamı kesinlikle yerine getirme, ahlâki yaşantısında çok titiz ve hassas davranma, İslâmi ölçülere son derece bağlı kalma, zahmetler karşısında yılmadan davasına hizmeti sürdürme ve mütevazı olma özellikleri ile de tanınmış ve etrafında sevilip sayılmıştır.

Herkes babamın elinden ve lisanından emindi. Kimseyi kırmamaya itina gösterirdi. Toplum ortasında kendisine kelam verilmeden konuşmaz, gerektiği kadar yürekten, öz ve öz konuşurdu. İnanmadığı bir kelamı söylemez, inandığı doğruları lisana getirirdi. İfrat ve tefritten uzak ebediyen orta yolu tercih eder ve o denli yaşardı. Kibir büyüklenme, kendini diğerlerinden üstün görme üzere hastalıklar hiç bir vakit onun semtine uğramamış, tevazuu elden bırakmamıştı. Yalnızca farzlarda değil, sünnetlerde bile son derece hassastı. Meskende, dışarda, toplumda, yalnızken daima birebir kişi idi. her neyse oydu. Nasılsa o denli görünür, farklı görünmezdi. Tek kişiliği vardı. Her yerde tıpkı Veyis Ersöz idi.

Allah’ın Râsulü Efendimiz; “Nasıl yaşarsanız o denli ölürsünüz, nasıl ölürseniz o denli dirilirsiniz” buyurmuştur. Babacığımın İmanlı ve İslâm ahlâkı hudutları ortasında bir hayat sürdüğüne ve hizmetle dolu bir ömür geçirdiğine cümle âlem şâhittir. Bu inanç ve bu yaşantı, Efendimizin buyurduğu amel defterini kapattırmayan ve İnşaallah, sahibini cennete alıp götüren bir yaşantı biçimidir.

Babacığımın vefatından daha sonra, Abdullah Büyük ve Ramazan Altıntaş hocalarımın; “Veyis hocamızla ilgili kesinlikle bir kitap hazırlamalısın, babanı en uygun tanıyan sensin, bu iş sana düşer” formundaki ısrarları ve yakın etrafımızın baskıları kararı, “Hizmetle Geçen Bir Ömür, Babam Veyis Ersöz ve Yaşadıklarımız” başlıklı bir kitap hazırladım.

Babamın hayatını, niyet yapısını, uğruna bir ömür uğraş verdiği dünya görüşünü, O’nunla yaşadığımız kıymetli olayları ve bu olayların sonunda babamın ortaya koyduğu hal ve değerlendirmelerini ayrıyeten babamı yakından tanıyan, O’nunla birlikte çalışan, O’nunla hemhal olan yakınlarının, dostlarının ve aile fertlerinin yazı ve anılarını içeren kitap, Ribat Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi’nin takviye ve katkıları ile neşredildi.

Ribat Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Lider ve yetkililerine, yazdıkları takdim yazıları ile bizleri onurlandıran sayın Abdullah Büyük hocam ile kıymetli Mehmet İncili ağabeyime, kitabın kapağını hazırlayan Ahmet Efe ağabeyime, Çimke Yayınevine, babamla ilgili fikir ve anılarını kaleme alan tüm dost ve kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kendilerinden ebeden razı olsun.

Kitabı elimize aldığımızın sonraki günü yani geçtiğimiz Cumartesi günü Koyunoğlu Müzesinde düzenlenen İkindi Sohbetlerinde hem babamı anlattım birebir vakitte bu yeni kitabımın dağıtımını yapmış olduk.

Bu programı düzenleyen Büyükşehir Belediyemizin yetkililerine, emek veren herkese, bilhassa Hasan Yaşar kardeşime ve programa katılarak beni dinleme lütfunda bulunan tüm gönül dostlarıma ve yakınlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Babacığım kendi kitaplarını fiyatsız olarak dağıttığı için ben de babamı anlatan bu kitabın birinci baskısını fiyatsız dağıtıyorum. Onun için şimdilik kitapçılara vermedim. Temin etmek için bendenize müracaat etmek gerekiyor. aslına bakarsanız şimdiden yarısı bitmiş durumda… Sağlıklı ve memnun yarınlar efendim.
 
Üst