Geçmişten Geleceğe Kırım – Problemler ve Tahlil Teklifleri

Yunus

New member
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından daha sonra eski Sovyet devletleri üstündeki hegemonyasını sürdürme siyaseti güden Rusya Şubat 2022’ye gelindiğinde “kardeş ülke” olarak adlandırdığı Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminde bulunmuştur. Rusya’nın kısa müddette Ukrayna idaresini devirerek kendine bağlı bir hükümeti nazaranve taşıma amacıyla kalkıştığı bu harekat umulmadık biçimde büyük bir direnişle karşılaşmıştır.

Ukrayna halkının büyük can kayıpları verdiği ve milyonlarca insanın mülteci pozisyonuna düştüğü bu savaşta Ukrayna ordusu ve halkı kendilerinden epeyce üstün bir askeri güce karşı büyük direnç göstermektedir. 2014’te Kırım’ın Rusya tarafınca ilhak edilmesinin akabinde biroldukça Ukraynalı ve Kırım Tatarı siyasetçi Rusya’nın maksadında Ukrayna’nın olduğu öngörüsünde bulunmuş ve bu istikametteki ikazlarında haklı çıkmıştır.

Kırım sıkıntısında Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana halini açıkça ortaya koyan Türkiye bu mevzudaki istikrarlı tavrını sürdürmektedir. Türkiye yasa dışı ilhaka karşı çıkan ve Kırım’da insan hakları ve kültürel varlıkları tehlikede olan Kırım Tatarları ile yakın temas halindedir. Bunun yanı sıra Türkiye tıpkı biçimde Ukrayna’daki savaş kararında bölgede ve Karadeniz’de ortaya çıkacak dengelerden etkilenecek devletlerin başında gelmektedir. Bu kitap da Türkiye’nin Kırım konusundaki yaklaşımına bir katkıda bulunmak ve bu hususun gereğince bilinmeyen istikametlerini ilgili araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatine sunmak hedefiyle hazırlanmıştır.
 
Üst