Çocuklarda burun septum eğriliği cerrahisi

Leyla

Global Mod
Global Mod
Burun eğriliği çocuklarda büyüme-gelişmeyi engelleyen ve okul muvaffakiyetini düşüren kıymetli sebepler içindedır.Çocuklarda büyüyen nazal septuma yönelik cerrahi teşebbüs neredeyse yüz yıldır tartışmaların odağı olmuştur. Çocuklarda bu teşebbüs septumun gelişmenini engelleyeceği telaşıyla uzun yıllardır TABU olarak kalmıştır. Günümüzde bu soruna yönelik ameliyatlar genel olarak tüm dünyada az sayıda Kulak Burun Boğaz cerrahı tarafınca yapılmaktadır. Burun eğriliğine bağlı kâfi oksijen alamayan ve bu niçinle büyüme-gelişmesi geri kalmış çocuklarda yanlışsız teşhis ve uygun ameliyat ile çocukların büyüme ve gelişmesi hızlanıp, okul başarısı artabilir.

Burun septumu nedir?

Burun septumu burun içini ortadan ikiye ayıran ve havanın eşit olarak akciğerlere ulaştırılmasını sağlayan kıkırdak ve kemik yapıdan oluşan bir duvardır.

Burun septumu eğriliğinin niçinleri nelerdir?

Çeşitli faktörler burun büyümesini tesirler ve burun septumu eğriliklerine niye olur. Doğum esnasında travma, erken çocukluk periyodunda buruna darbe alınması ve bunların en değerlisi anne-babadan geçen kalıtımsal özelliklerdir.

Burun septumu eğriliğinde hastaların yakınmaları nelerdir?

Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, burunda kabuklanma, koku alma duyusunda azalma, horlama, ağzı açık ahenge, ağızda kuruluk, uyku kalitesinde azalma, gece yatağa işeme, baş ve yüz ağrısı burun septumu eğriliği olan hastaların en önemli yakınmalarıdır. Burun septumu eğriliği üst ve alt teneffüs yolu enfeksiyonlarına yer hazırlar ve hayat kalitesini düşürür. Olağandışı teneffüs kararında sinüslerin havalanmasında azalmaya bağlı olarak yüz gelişimi asimetri ile sonlanır. Ağız teneffüsü alt-üst çene ve dişlerin yapısının bozulmasına niye olur. Buna ilaveten, gereğince oksijen alınamaması çocukların entellektüel ve fizikî gelişmeninde önemli sorunlara yol açar; okul muvaffakiyetinde düşme ve büyümede geriliğe yol açabilir.

Çocuklarda burun septumu eğriliğinde ameliyat yapılmalı mıdır?

Çocuklarda burun septumu cerrahisi büyümekte olan septumun gelişmenini engelleyeceği korkusuyla uzun yıllardır tabu olarak kalmıştır. birebir vakitte, 1950 yılından itibaren hami cerrahi tekniklerin gelişimiyle bu niyet geçmişte kalmıştır. Dünya çapında fazlaca değerli kulak burun boğaz cerrahlarının çalışmaları kararında burun septumunun erken devirde düzeltilmesinin burun ve yüz büyümesini olumlu olarak etkilediği bildirilmiştir.

Çocuklarda burun septumu eğriliği ameliyatları hangi yaşta yapılabilir?

Kıkırdak septum hayatın birinci 2 yılında hayli süratli büyür, akabinde büyüme suratı yavaşlar ve 5 yaş civarında neredeyse durma noktasına gelir. Bu niçinle bu yaştan itibaren çocuklarda septum cerrahisi yapılabilir. Önemli derecede burun teneffüsünü bozan ve istirahatte bile ağız teneffüsüne niye olan septal deformite öncelikli olarak tedavi edilmelidir. Çok makûs bir buruna müdahale edilmediği takdirde burun ve orta yüz gelişimi olumsuz etkilenecektir. Hepsinden değerlisi gelişme devrinde septum yanlışsız biçime getirilirse daha sonrasında büyüme hakikat biçimde olacaktır. Teşebbüs ne kadar geciktirilirse, çocuk burun tıkanıklığı ve bunun getireceği olumsuz tesirlere o kadar mühlet boyunca katlanmak zorunda kalacaktır.

Çocuklarda uygulanan ameliyat erişkinlerle birebir mıdır?

Çocuklarda erişkinlerde olduğu üzere kapalı teknikle (endoskopdan da faydalanarak) bu cerrahiyi uyguluyoruz ve sonuçları yüz güldürücüdür. Çocuğun burun gelişmenine ziyan vermemek için yalnızca aşikâr kısımlara müdahale edilmekte ve mümkün olduğunca az kıkırdak çıkarılmaktadır.

Çocuklarda bu ameliyatın muvaffakiyet oranları nedir?

Çocukluk çağında septum ameliyatı esnasında mümkün olduğunca az kıkırdak çıkarıldığından yaklaşık 1/3’ünün erişkin devirde bir daha ameliyat olmaları gerekebilir. Buradaki asıl maksadımız çocuğun erişkin olana kadar teneffüs işlevini kolaylaştırmak, muhtemel büyüme geriliği ve olağandışı burun-yüz gelişmenini önlemek ve ömür kalitesini artırmaktır. Mecbur kalmadıkça bu cerrahinin ergenlik daha sonrası devirde yapılması fikri hali hazırda geçerliliğini sürdürmektedir. Lakin, teneffüs sorunu olan çocukların inatla puberte daha sonrasına bekletilmemesi ve konservatif yaklaşımla büyüme noktalarına dikkat edilerek septoplasti ameliyatı yapılması uygundur.
 
Üst