Endoskopik sinüs cerrahisi (esc)

Leyla

New member
Günümüzde kronik sinüs iltihapları başta olma üzere, sinüs tümörleri, ön baş düsturu faydalanmaları, travmaya bağlı göz çukuru hasarları ve görme sonu basısı üzere durumların tedavisinde şimdiki tedavi seçeneği olarak en çok sayıda yapılan cerrahilerden birisidir. Kamera ve burun içine uygun aletlerle, burun deliği içersinden, yüz ve burunda herhangibir yeri kesmeden ameliyatlar yapılmaktadır. hem de minimal cerrahi travma yaratma avantajı sebebi ile göz yaşı kesesi drenaj ameliyatlarında (Dakriosistorinostomi) ve hipofiz bezi adenomlarının cerrahi tedavisinde (Endoskopik hipofizektomi) giderek artan oranlarda tercih edilmektedir.

ABD’de toplumda %14 oranında karşılaşılan kronik sinüzit rahatsızlığına yönelik olarak yılda 200.000 civarında ESC yapılmaktadır.

Burun etrafındaki sinüslerin bulunduğu bölgelerin dar, anatominin karmaşık olması ve beyin, gözler, görme sonları, gözyaşı kanalları, şah damarları üzere kıymetli organ komşulukları endoskopik sinüs ameliyatlarında eğitim ve deneyim yanında düşük yanılgı hissesi ile yüksek teknik beceriyi gerekli kılmaktadır.

Kronik sinüs hastalıklarında ESC ile en önemli;

 • İltihaplı dokuların/poliplerin temizlenmesi
 • Sinüsleri burna bağlayan boşalma kanallarının açılması
 • Konka bülloza, birden çok boşalma deliği (aksesuar ostium), olağandışı mukoza temas bölgeleri üzere anatomik sorunların düzeltilmesi süreçleri yapılmaktadır.
ESC sırasında bilhassa navigasyon, balon, shaver üzere ileri teknolojik aygıtların kullanıldığı olaylarda hasta ve cerrahın konforu açısından genel anestezi tercih edilmektedir. Cerrahi mühleti patolojinin yaygınlık derecesine ve birebir ameliyatta yapılacak burun içi eğikliği düzeltilmesi, estetik burun cerrahisi, burun eti küçültülmesi, anatomik varyasyonların düzeltilmesi üzere ek müdahalelerin olup olmamasına bakılırsa değişmektedir. Tek bir sinüse müdahale 15 dakika civarında sürerken tüm sinüsleri tutan patolojinin temizlenmesi iki saati geçebilmektedir.

Burun eti küçültülmesi üzere ek müdahalelere bağlı bir gereklilik oluşmazsa sinüs cerrahisi daha sonrasında burun içerisine tampon konulmamakta, hastalar burundan rahat nefes alabilmektedirler. Ameliyat sonunda, orta burun etinin altındaki ameliyat bölgesine, kanamayı ve güzelleşme sırasında oluşabilecek doku yapışmalarını engellemek emeli ile yerleştirilen özel tamponlar ve çeşitli gereçler burun teneffüsünü olumsuz etkilememektedir.

Ameliyat daha sonrasında önemli bir ağrı şikayeti olmamakta, sıradan ağrı kesiciler ekseriyetle kâfi olmaktadır.

Hastaların ameliyat günü hastanede kalması önerilmekle birlikte ameliyatın içeriğine bakılırsa tıpkı gün taburculukta mümkün olabilmektedir.

Ameliyat daha sonrasında antibiyotik tedavisine en az 10 gün devam etmek önerilmektedir, gerek görülen durumlarda bu mühlet uzatılmakta ya da ek ilaçlar eklenebilmektedir. Burnu mekanik olarak temizleyip mukozayı nemlendiren ekseriyetle steril tuzlu su içeren spreyler kabuklanmalar geçene kadar kullanılmalıdır. Alerjik ve polipli hastalarda ikinci haftadan itibaren kortizon içeren spreylere ve polip oluşumunu riskini azaltan ilaçlara başlanmaktadır.

Ameliyat daha sonrası 3-4 kere pansuman yapılmaktadır. Birinci haftanın sonunda yapılan ve yarım saat kadar süren birinci pansuman sırasında burun ve sinüs drenaj kanallarında oluşan kabuklar temizlenmekte, sinüs içine yapışmayı önleyici gereçler konulmuşsa bunlar alınmakta, enfeksiyon denetimi yapılmaktadır. Birinci pansumanın gerektiği üzere yapılması ameliyatın başarısı istikametinden pek değerlidir.Hastaların yapılan ameliyatın boyutuna nazaran düzgünleşme tamamlanana kadar 7-10 günlük ortalarla denetimlere gelmeleri gerekmektedir.

ESC de birtakım özel durumlarda ameliyatın zorluk derecesi artmakta ve başarısızlık yahut komplikasyon ihtimalini artırmaktadır. Bu özel durumlar;

 • Ameliyat sırasında dokularda çok kanama olması
 • İleri derecede iltihap olması
 • Bilhassa damarsal içeriği fazla olan tümörlerin ameliyatları
 • Hipertansiyon
 • Pıhtılaşma bozuklukları (Kanama diatezleri) / Aspirin kullanması
 • Cerrahi travma
 • Anatominin evvelki ameliyat / travma sebebi ile değişmiş olması
 • Evvelki ameliyatlara bağlı sert düzgünleşme dokusu oluşmuş olması
 • Yaygın polipler
 • Paranazal sinüs içi / dışı tümörler
 • Anatomik değişiklikler (varyasyonlar)
 • Art etmoid, sfenoid, frontal sinüslere yönelik ameliyatlar
Olarak sayılabilir.

ESC sırasında ya da daha sonrasında karşılaşılan birtakım minör ve majör komplikasyonlar mevcuttur. Bunlar ortasında en kıymetli olanları

 • Faal kanama
 • İntraorbital (göz içi) kanama
 • Karotis (şah damarı) yırtılması
 • Orbita (göz çukuru) travması
 • Endoftalmi (gözün geriye yer değiştirmesi)
 • Beğenilen hareket bozukluğu
 • Nazolakrimal kanal (göz yaşı kanalı) travması
 • Beyin omurilik sıvısı kaçağı
 • Baş içi komplikasyonlar
  • Apse
  • Menenjit
  • Beyin içine hava kaçması (Pnömosefali)
  • Hipofiz bezi hasarı
Olarak sıralanabilir.

Ameliyat Fiyatı
Endoskopik sinüs cerrahisinde ameliyat fiyatınızı belirleyen epey sayıda değişken mevcuttur, bunlar içinde başlıcaları:

 • Yapılacak ameliyatın kapsamı: tek taraflı, iki taraflı ameliyat
 • Müdahale edilecek özel sinüsler: Alın sinüsü, sfenoid sinüs
 • Ameliyat sistemi: Standart ameliyat, balon sinoplasti formülü ile ameliyat, kombine ameliyat
 • Kullanılacak ileri teknoloji: Cerrahi navigasyon (bilgisayar dayanaklı cerrahi), Microdebrider (shaver)
 • Kullanılacak özel materyal: Seprafilm, Seprajel vb.
 • Tıpkı anda yapılması gereken/istenen öteki ameliyatlar: Burun eti küçültülmesi, deviasyon ameliyatı, burun estetiği vb.
 • Ek ameliyatta kullanılacak ek materyal ve teknolojiler: Radyofrekans, nazal splintler vb.
 • Ameliyatın yapılacağı hastane olarak sayılabilir.
Endoskopik sinüs cerrahisi kritik komşulukları olan bir anatomik bölgede direk görüş olmadan, endoskopik sistemlerle elde edilen manzaralar monitörden izlenirken küçük ve hassas cerrahi aletler kullanılarak yapılan bir ameliyattır. Cerrahi bilgi ve deneyimin yanı sıra mevcut cerrahi ekipmanların ve endoskopik sistemlerin kalitesinin ve yeterliliğinin, gereken durumlarda özel materyallerin ve ileri teknolojik aygıtların kullanılabilmesinin ameliyatın müddeti, başarısı ve istenmeyen sonuçların (komplikasyon) önlenmesi üzerinde epeyce değerli tesirleri vardır. Tüm bu imkanların el altında olması ise cerrahi fiyatını etkilememesine rağmen hastane fiyatlarını etkilemekte bu biçimdece toplam maliyet etkilenmektedir.
Yalnızca yanak (maksiller) sinüsü ve yahut ön etmoid sinüsleri tutan sonlu bir hastalığınız var ise, endoskopik sistemler ve cerrahi enstrümanlar kâfi olduğu surece ek bir teknoloji kullanması ya da hastane yatışı gerekmeden ameliyatınızın yapılması mümkündür. bunun haricindeki her türlü patoloji en az komplikasyon riski ile en yüksek muvaffakiyet talihini sağlayabilmek için ek teknolojilerin kullanılmasını gerektirecek ve bu durum ameliyatınızın maliyetini etkiliyecektir.
Cerrahi navigasyon kullanmasını gerektirecek bir durum var ise bu değişen teknolojinin ek maliyeti 400 USD civarında olmaktadır. Lakin bu maliyete rağmen gerek mevcut patolojinin tam olarak temizlenmesi ile ikinci bir ameliyata gereksinim ihtimalini değerli ölçüde azaltması gerekse etraftaki kritik anatomik yapılara ziyan verilmesi riskini neredeyse sıfıra indirmesi bu teknolojiyi şayet olmazsa olmaz bir araç haline getirmektedir. Navigasyon aygıtı pek kıymetli bir yatırım olduğu için bugün yalnızca belirli hastanelerde bulunmaktadır.
Microdebrider sistemleri endoskopik görüş altında yalnızca hastalıklı dokuyu hassas bir biçimde tıraşlayarak temizlerken sağlıklı dokulara ziyan verilmesini önleyen beraberinde ameliyat alanını yıkayıp vakumla temizleyerek değerli vakit çıkarı sağlayan ileri teknolojik bir aygıtlardır. Bilhassa yaygın hastalık ya da polip olan durumlarda ameliyat müddetini kıymetli ölçüde kısaltırken hastalığın tam temizlenmesinde ve güzelleşme sürecinin kısalmasında tesirli olmaktadır. bu değişen teknolojinin kullanması yaklaşık 400 USD civarında ek maliyet getirmektedir.
Alın, yanak ve sfenoid sinüsleri tutan hudutlu hastalıklarda ve başka birtakım özel durumlarda “Balon Sinoplasti” tekniği, süratli düzgünleşme, minimal doku travması ve komplikasyon riski olmaması üzere niçinlerle son derece faydalı olmakta ve çoğunlukla tercih edilmektedir. Tek kullanımlık materyallerle yapılan bu ameliyatta tutulan sinüslerin tipine nazaran farklı sayıda ve tipte enstrüman kullanılmakta, ek maliyet 500-1000 USD içinde olmaktadır.
çoğunlukla daha evvel yapılan ameliyatlara bağlı ileri derecede yapışıklıkları olan hastalarda ameliyat daha sonrasında yine yapışma riskini engellemek hedefi ile kullanılan Seprafilm/Seprajel üzere materyaller 250 USD civarında ek maliyet getirmektedir.
Endoskopik sinüs cerrahisi, hastalığınızın başlangıcı sigorta poliçesi başlangıcından önceye dayanmadığı sürece özel sıhhat sigortalarının karşıladığı bir ameliyattır. Başarılı bir sonuç için en kıymetli kriter kâfi bilgi ve deneyimi olan yanlışsız cerrahı seçmeniz olmakla birlikte, ameliyatınızın, hastalığınızın durumuna göre gereken özel tıbbi gereç ve süratle gelişen teknolojinin bulunduğu bir merkezde yapılması tek ameliyat ile başarılı sonuç almanızda ve ameliyat daha sonrası sorun yaşama riskinizin azalmasında kıymetli katkı yapacaktır.

Özel sıhhat sigortanız yoksa en hakikat yaklaşım ayrıntılı bir muayene ve sinüs tomografik değerlendirilmenizin yapılması ve tespit edilen bulgular doğrultusunda üstte belirtilen hususlara paralel olarak ameliyat maliyetinizin belirlenmesi olacaktır.
 
Üst